Wyrok WSA z dnia 29.08.2008 sygn. II SA/Kr 293/08

Sygrantura: II SA/Kr 293/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-08-29
Skład: Aldona Gąsecka-Duda (przewodniczący), Ewa Rynczak (sprawozdawca), Janusz Kasprzycki

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda Sędziowie: WSA Ewa Rynczak (spr.) AWSA Janusz Kasprzycki Protokolant: Katarzyna Paszko-Fajfer po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi W. K. i K. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania skargę oddala

Inne orzeczenia