Wyrok z dnia 31.10.2019 sygn. IX U 117/19

Sygrantura: IX U 117/19
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2019-10-31
Skład: Magdalena Żarkowska (przewodniczący)
Powiązane: Orzeczenie

Sygn. akt IX U 117/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2019r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aldona Kołakowska

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy W. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołań W. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.: z dnia 10 grudnia 2018r. znak i nr sprawy (...) i z dnia 8 lutego 2019r. znak (...) – 2019 – (...), nr sprawy (...)

I oddala odwołania,

II odstępuje od obciążania ubezpieczonej kosztami procesu.

Inne orzeczenia